تصاویر  

     
 
مشاور کیست ؟ وظایف او چیست ؟  

مشاور کیست ؟    وظایف او چیست ؟

مشاور فردی متخصص در علوم رفتاری ، جامعه شناسی و روانشناسی است که به مراجعین خود کمک می کند تا در زمینه های عاطفی ، خانوادگی ، تحصیلی، رفتاری و شغلی با توجه به روحیات ، توانایی ها ، علایق ، نیازها و امکانات خویش آگاهانه و عاقلانه تصمیم گیری نمایند

شرح خدمات مشاوره ای دبیرستان دکتر محمود افشار

- رائه اطلاعات لازم در زمینه تحصیلی ، رفتاری و روابط اجتماعی به دانش آموزان و خانواده ها

- ارائه اطلاعات لازم در مورد انتخاب رشته و چگونگی تحصیلات در دبیرستان ، هنرستان ، پیش دانشگاهی و دانشگاه به دانش آموزان و خانواده ها

- بررسی و رسیدگی به مشکلات تحصیلی و سازش رفتاری دانش آموزان با حضور خود آنها و در صروت لزوم خانواده ها

- ارائه خدمات آموزشی و روانشناختی به خانواده ها بصورت حضوری و غیر حضوری (مکاتبه ای ) پیرامون ارتباط و برخورد با فرزندان

- شناسائی دانش آموزان مستعد و توانا در زمینه های مختلف و هدایت صحیح آنها به سمت فعالیتهای مناسب

- کمک به دانش آموزان پایه های مختلف جهت برنامه ریزی درسی و مطالعاتی

چگونگی ارتباط اولیای محترم با واحد مشاوره

واحد مشاوره دبیرستان دکتر محمود افشار  بصورت حضوری ، مکاتبه ای و تلفنی (07 داخلی) در طول هفته آماده پاسخ گوئی به شما خانواده های گرامی می باشد

 

     
 
تصاویر  


     
 
نقشه سایت