گروه شیمی دبیرستان دکتر محمود افشار
     
 
 
 
 

بهروز مصیبیان

 دبیر شیمی دبیرستان زنده یاد دکتر محمود افشار

 فوق لیسانس شیمی

سوابق کاری :

1. دبیر شیمی مناطق 17 ، 11 ، 3 ، 1 ، 4 ، 7 و 12

2. کارشناس گروه شیمی دفتر برنامه ریزی و تالیف کتاب های درسی
3. نماینده دبیران شیمی در شورای برنامه ریزی و تالیف کتاب های شیمی دبیرستان
4. مسئول شورای مشورتی دبیران شیمی در گروه شیمی دفتر برنامه ریزی و تالیف کتاب های درسی
5. مدیر داخلی مجله رشد آموزش شیمی
6. تالیف کتاب های کار شیمی 1 ، 2  و شیمی پیش دانشگاهی
7. تالیف کتاب های کار کنکور شیمی 2 ، 3 و پیش دانشگاهی
8. ترجمه کتاب اتم ها و مولکول ها
9. ترجمه ی چندین مقاله در مجله های رشد آموزش شیمی

 

تحصیلات ابتدایی تا چهارم متوسطه را در مدرسه شهریار ( منتظری ) منطقه 3 به انجام رساندم ، کارشناسی خود را در دانشگاه تربیت معلم تهران در سال 1372 اخذ کردم ؛ کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه پیام نور شرق تهران در سال 1394 دریافت نمودم .

     
 
 
 
 

شاپور کاکاخانی

 دبیر شیمی دبیرستان زنده یاد دکتر محمود افشار

 

سوابق کاری :

----

     
 
 
 
 

سید محمد علی جعفری

دبیر شیمی دبیرستان زنده یاد دکتر محمود افشار

 

سوابق کاری :

----

     
 
نقشه سایت