عنوان

زمان به دقیقه

ساعت

ردیف

برنامه صبحگاه

15

7:30 الی 7:45

1

زنگ اول کلاس

90

7:45 الی 9:15

2

تفریح اول

20

9:15 الی 9:35

3

زنگ دوم کلاس

90

9:35 الی11:05

4

تفریح دوم

20

11:05 الی 11:25

5

زنگ سوم کلاس

90

11:25 الی 12:55

6

تفریح سوم و نماز

30

12:55 الی 13:25

7

زنگ آخر

90

13:25 الی 14:55

8

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

تذکرات:

 

1-دانش آموزان در طول سال تحصیلی موظفند حداقل 15 دقیقه قبل از شروع مراسم صبحگاه در دبیرستان حضور داشته باشند.

 

2-دانش آموزان در طول ساعات کار دبیرستان به هیچ عنوان نمی توانند از دبیرستان خارج شوند،مگر با حضور اولیاء که با تشخیص مسئولین دبیرستان صورت می پذیرد.

 

3-پایان کار دبیرستان ساعت 14:15 دقیقه خواهد بود.

 

4-برنامه زمانبندی حضور در دبیرستان و خروج از دبیرستان در طول ایام امتحانات پایانی نوبت اول و دوم همزمان با شروع امتحانات به اطلاع دانش آموزان خواهد رسید.

 

5-ساعت ملاقات اولیاء با دبیران در هفته های ملاقات ساعت 11(زنگ تفریح دوم) خواهد بود.

     
 
نقشه سایت