درج مطلب  
 

نام : محمدعلی طاهری

سمت : مديريت دبيرستان زنده ياد دكتر محمود افشار

تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت آموزشی

سوابق کاری :                         
1. داراي سه دهه تجربه فعاليتهاي آموزشي و پرورشي در سطوح مختلف واحدهاي آموزشي و ستاد

2. فارغ التحصيل رشته مديريت آموزشي در دوره كارشناسي ارشد در سال 1376

3. گذراندن بيش از 2000 ساعت دوره هاي آموزشي كوتاه مدت در حين خدمت

4. دريافت بيش از 60 تقدير نامه، از مقام عالي وزارت تا مديريت محترم منطقه

5. مدرس دوره هاي ضمن خدمت معلمان آموزش و پرورش تهران

6. عضو مدرسين آموزش خانواده آموزش و پرورش تهران

7. معلم پژوهنده برگزيده منطقه 3 سال 1386

8. معلم پژوهنده برگزيده شهر تهران سال 1387

9.مدير نمونه منطقه در سال 1388

10. عضويت در اتاق فكر آموزش و پرورش منطقه 3

11. عضو و دبير شوراي پژوهش منطقه و مسئول تدوين برنامه هاي اجرايي آن

12.عضو نظام پيشنهادات منطقه 3

13. عضو ثابت كميسسيون ارزيابي آثار و تاليفات منطقه 3

14. كارشناس مسئول آموزش نيروي اانساني و تحقيقات پژوهشي منطقه 3

15. معاون برنامه ريزي و توسعه مديريت آموزش و پرورش منطقه 3

 16.عضو كميته فضاهاي آموزشي منطقه 3 ( در راستاي اجراي نظام آموزشي 6-3-3)

17. عضو ستاد بزرگداشت مقام معلم منطقه

18.عضو ستاد امتحانانت منطقه

19.عضو كميته پدافند غيرعامل منطقه

20.عضو كميته ساماندهي سنوات آموزش هاي متوسطه ي نظري و فني حرفه اي و كار و دانش

21. عضو شوراي هماهنگي و نظارت بر دوره ي پيش دبستاني

22. نائب رئيس كميته تحول اداري آموزش و پرورش منطقه

23. عضو ستاد طرح هجرت منطقه

24. نائب رئيس پروژه مهر منطقه

25. نائب رئيس ستاد اسكان نوروزي منطقه

26. عضو گروه بهبود كيفيت سوادآموزي منطقه

27. مسئول كارگروه تجهيزات و پشتيباني منطقه

28. مسئول كارگروه آموزشي و آثار تاليفات اولين كنفرانس آموزش امور تربيتي كشور

 

     
 
 
     
 
نقشه سایت