تماس با ما  
نشانی: خیابان آفریقا ، کوچه شهید دامن افشار ، دبیرستان دکتر محمود افشار
 
تلفن : 88791976  /  88791975   / 88208915
 
فکس : 88208916
شماره حساب دبیرستان دکتر محمود افشار:
4150162835002
(بانک ملی شعبه آناهیتا)

 

 
 
 
     
 
نقشه سایت